Litteratur

Norske sølvstempler

(norwegian silver marks)

Norske gull- og sølvstempler                       Per Bredo Østby

gjennom tidende 1500 - 1950                    Norges Gullsmedforbund

                                                                 Oslo 2007

                                                                 ISBN 978-82-997582-1-5

 

Stempler  - gull- og sølvarbeider                  Norges Gullsmedforbund

                                                                 Oslo 2000 

 

Norsk sølv - gullsmeder gjennom 600 år     Jorunn Fossberg

Østlandet-Agder-Rogaland                Sigrid Wegge Tandberg

                                                               Oslo 2003

 

Norsk sølv      bind II                                  Sigrid Wegge Tandberg   

                                                                 ISBN 82-496-0233-

                                                                 Oslo 2013

                                                                 ISBN 978-82-02-42218-9

 

Bergens gullsmedkunst fra laugstiden         Thv. Krohn-Hansen

                                                                 Robert Kloster

                                                                 Bergen 1957

 

...med en sølvskje i munnen                        Trond Indahl

Bergens gullsmedkunst 1840-1940             Bergen 2001

                                                                  ISBN 82-7674-794-3

 

Gullsmedkunsten i Drammen 1660-1820    Henning Alsvik

                                                                 Karin Mellbye Gjesdahl

                                                                  Drammen 1974

 

Guldsmedhaandverket i Oslo og Kristiania    Henrik Grevenor

                                                                  Thor Kielland

                                                                  Oslo 1924

 

Gullsmedmestre i Oslo i de siste hundre år   Oslo Gullsmedlaug

                                                                  Oslo 1934

 

Gullsmedmestre i Oslo 1934-1954              Sverre M. Halbo

                                                                  Oslo 1954

 

Gammelt sølv i Stavanger Amt                    Thor Kielland

                                                                  Helge Gjessing

                                                                  Stavanger 1918

 

Gullsmedfaget på Sørlandet                         Jakob Friis

                                                                  Kristiansand 1975

 

Trondhjems Guldsmeder                             Joh. E. Brodahl

5 bind                                                        Trondheim 1923

 

Trondhjems Guldsmedkunst                       Thv. Krohn-Hansen

                                                                 Trondheim 1963

Om norsk sølv

(about norwegian silver)

Norsk bestikk                                             Per Bredo Østby

sølv, plett, barnebestikk og                         Norges Gullsmedforbund

emaljert mokka                                         Oslo 2007

                                                                 ISBN 978-82-997582-0-8

 

Om gullsmedkunst i hundre år -                 Thor Kielland

J. Tostrup 1832 - 1932                              Oslo 1932

Gullsmedmestre i Oslo 1954-1979              Per Bredo Østby

                                                                 Oslo 1979  

 

Norsk emalje                                             Jan-Lauritz Opstad

kunsthåndverk i verdenstoppen                  Oslo 1994

                                                                 ISBN 82-7003-127-5

 

Norske drikkekanner i sølv  1580-1830       Per Terje Norheim

                                                                 Oslo 2006

                                                                 ISBN 82-496-0408-3

 

Norske sølvbegre 1580-1850                      Per Terje Norheim 

                                                                 Oslo 1997

                                                                ISBN 82-512-0524-7

 

100 norske sølvskjeer 1580-1780              Hans Johan Storesund

                                                                 Oslo 1993

                                                                 ISBN 82-993064-1-8

VH © 2017 • Per Bredo Østby