Tilbake

Olaf Georg Balle

 

f. 1897        d. 1964                                     stempel:     O.G.B.   O.G.    BALLE


Olaf G. Balle gikk i lære hos gullsmed Gustav Hellstrøm fra 1912 og til 1917.

Han avla svenneprøve som skjearbeider og løste håndverksbrev i 1918.

Han hadde verksted i Nygaten 15 i 1920.

Han startet verksted og senere forretning i Pedersgaten i Stavanger i 1937.

Verkstedet på Åsen ble solgt i 1964.

Han døde i 1964 og forretningen fortsatte med enken.

Den flyttet senere til Øvre Holmegate, hvor den ble nedlagt i 1979.   From 1912 to 1917 Olaf G.Balle was a apprentice at goldsmith Gustav Hellstrom.

He took his journeymans pecializing in the craftsmanship of spoons and received his craft certificate in 1918.

In 1937 he started a craft shop and later a store in Pedersgate in Stavanger.

When he died in 1964, his widow kept on running the company.

It was later moved to Øvre Holmegate, where it closed down in 1979.
Øystein Balle

 

f.  1928      d. 1998                                        stempel:  ØB          BALLE


Sønnen Øystein Balle løste sitt håndverksbrev i Stavanger i 1953 og begynte eget verksted samme år bak farens forretning i Pedersgaten 24. 

Han flyttet verkstedet til Pedersgaten 51 på slutten av 50-tallet. Han overtok en del av produksjonsutstyret fra G. Hellstrøm som presser og stanser. Verkstedet hadde igjen flyttet i 1962/63 til Øvre Holmegt. 25 og ble avviklet i 1978. 

Øystein Balle var vel kjent for sine fantasifulle emaljesmykker som er vel etterspurt på dagens auksjonsmarkeder. 

The son Øystein Balle received his craft certificate in Stavanger in 1953, and the same year he started his own craft shop right behind his father's store in Pedersgate24.

In the late 50’s he moved the craft shop to Pedersgate 51. He took over some of the production equipment from G. Hellstrom such aspresses and cutters.The craft shop moved yet again in 1962/63 and was shut down in the early 1980s.


Øystein Balle was well known for his creative enamel jewelry, which is highly sought after in today's auction market.

VH © 2014 • Per Bredo Østby